Symptom

Hur vet man att man drabbats av skabb?
Första gången man drabbas dröjer det upp till sex eller åtta veckor innan det börjar klia på kroppen. Den intensiva klådan är den vanligaste form av symptom vid skabb. Under tiden kan ett par generationer skabbdjur hinna utvecklas. Klådan beror på en överkänslighetsreaktion i huden. Har man haft skabb tidigare kommer klådan direkt vid återsmitta. Trots att inga uppvisade symptom kan ses är man som smittad ändå benägen att sprida skabben vidare till andra personer. En person blir smittbärare direkt efter infektion. 

Efter att man blivit smittad framträder symtomen gradvis. Under de första veckorna uppstår klåda vilket ofta personer inte reagerar anmärkningsvärt på. Efter att man varit smittad i några veckor har klådan övergått till en mer intensiv variant som ofta leder till sömnlöshet på natten. 

Bortsett från den intensiva klådan kan man även se olika former av hudförändringar på kroppen som är resultatet av intensivt kliande. Detta ses i form av rivmärken eller eksemliknande utslag. Även små blåsor och knottror förekommer i ett tidigt skede. Hos vissa kan även skabbgångar vara tydliga.

Skabbgångarna hittas oftast på specifika områden av kroppen: Skabb Klåda

– Handledernas insida
– Mellan fingrarna
– Armbågarna
– Runt naveln 
– Penis och sätet
– Bröstvårtorna hos kvinnor

Hos spädbarn går det lättast att upptäcka djuren i handflatorna eller på fotsulorna samt på huvudet. Det är mycket ovanligt att skabb hittas på huvudet hos stora barn och vuxna.  

Skabb eller något annat?
Skabb är en åkomma som ofta blir feldiagnostiserad. En vanlig anledning till detta är att symptomen liknar många andra sjukdomar vilket gör det lätt att förväxla eller överse möjligheten till att symptomen är orsakade av skabb. Informationen om att skabb blivit allt vanligare idag är inte heller generellt vetande bland människor vilket är ytterligare en anledning till att skabb inte alltid ses som ett alternativ. 

Skabbsymtom är snarlika följande åkommor:

– Eksem – En kronisk hudsjukdom som känneteckens av rodnade hudområden, inflammation, blåsbildning och klåda. 
– Psoriasis – Kännetecknas av irriterade röda hudområden på kroppen som kliar. Förekommer främst på områden som knä, buk och armbågar.
   Även detta är en kronisk hudsjukdom.
– Insektsbett – Kan leda till utslag, inflammerad hud, ge bulor eller ge ifrån sig klåda.
– Impetigo – Är en hudinfektion orsakad av bakterier. Symptom från impetigo som liknar skabb är klåda, utslag och blåsbildning.

Sidan uppdaterades senast 20151218. 

Läkemedelsinformation

Tenutex® är ett receptfritt läkemedel som är verksamt mot skabb, huvudlöss och flatlöss. Tenutex® är en kutan emulsion som innehåller disulfiram/bensylbensoat. Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tenutex® vid behandling av flatlöss eller skabb. Vid behandling av skabb: Tvätta kroppen och torka väl. Massera sedan omsorgsfullt in hela kroppen utom huvudet med Tenutex®. Bara på spädbarn behöver även huvudet behandlas. Tvätta kroppen grundligt efter 1 dygn. Vid svåra fall upprepas behandlingen efter en vecka. Kontakt med ögonen skall undvikas. Tenutex® innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Läs bipacksedeln noga före användning.