Skabb

Skabb – Vem som helst kan drabbas 
Skabbdjuret är ett kvalster, Sarcoptes scabiei, en släkting till spindlarna som man knappt kan se med blotta ögat. Endast med hjälp av mikroskop kan man se skabbdjuren och de gångar de gräver i huden. 

Skabb dras till människokroppen då vår kroppsdoft och värme tilltalar dem. Skabb som förekommer bland djur trivs bäst hos dessa smittbärare men kan infektera en människa. Dock är detta mycket ovanligt och leder till en mildare form av skabbinfektion. 

Skabbhonan är 0,4 mm lång med rundad gråvit kropp och handjuret är något mindre. Honorna gräver trädformade gångar i överhuden och lägger ungefär två till tre ägg om dagen – totalt 10 till 25 ägg under deras levnadstid.

Äggen kläcks efter ca 4 dagar och larverna kryper upp på hudytan och gören liten ficka i huden där de utvecklas vidare. När de är könsmogna parar sig handjuren med honorna. Efter parning dör handjuren och honorna gräver nya gångar och börjar lägga ägg. Vanligtvis förekommer det runt 15 skabbkvalster åt gången på en drabbad människokropp. En infektion med skabb kan pågå under en mycket lång tid då det vanligtvis felbedöms eftersom skabben förökar sig under överhuden och är svåra att hitta på kroppen. Det kan ta månader och ibland år innan man får en diagnos och rätt behandling för skabb.

Då skabb är smittsamt via kontakt blir oftast alla familjemedlemmar också infekterade och andra nära personer man haft kontakt med.   

De vanligaste symptomen vid skabb är irriterad klåda och utslag efter intensivt kliande. Detta kan hos vissa utvecklas till eksem. Skabbdjuren lämnar efter sig avföring vilket utlöser en överkänslighetsreaktion och leder till att klåda och utslag inträffar. Läs mer om symptom.

Individer som har nedsatt immunförsvar, till exemplet äldre eller sjuka personer, är mer benägna att få kraftigare symptom vid angrepp av skabb. Detta tillstånd kan medföra att personen drabbas av norsk skabb som även benämns krustös skabb. 

Hur vanligt är skabb?
Under de senaste åren har klara trender visat att allt fler fall av skabb uppstått. Det är framför allt bland äldreboende och i viss utsträckning på sjukhus som utbrott av skabb hittats. Dessutom är det även fler personer som söker sig till hudmottagningar efter uppvisade symptom som visats vara skabb. Det är dokumenterat att att runt 300 miljoner människor världen över drabbas av skabb varje år. Andelen drabbade människor är större i länder där nedsatt immunförsvar är mer vanligt än i Sverige.

Det finns olika teorier som försöker förklara orsaken bakom ökningen av skabb. En förklarning kan vara att skabben blivit mer smittsamma och lättare kan spridas och orsaka krustös skabb, även kallad för norsk skabb. Denna form av skabb börjar bli mer vanligt i Sverige och drabbar människor med nedsatt immunförsvar.  Det finns även teorier som förklarar ökningen av skabb genom vårt ändrade sociala beteende. Idag spenderar bland annat tonåringar mycket mer tid inomhus än vad som gjordes för drygt 10 år sedan. Detta i kombination med att vi idag bor tätare jämfört med tidigare har ökat smittrisken ytterligare. 

Norsk skabb
Norsk skabb eller även kallad för krustös skabb är en allvarligare infektionsform av skabb som hittades första gången i Norge i mitten av 1800-talet. Denna form av skabb drabbar vanligtvis personer med nedsatt immunförsvar där individerna är sjuka av bland annat AIDS, lymfom och psykiskt eller fysiskt nedsatta. Norsk skabb är även vanligt hos äldre individer där immunförsvaret hos denna grupp av människor är generellt mer nedsatt.  Vid norsk skabb är personer infekterade med hundratals skabbkvalster till skillnad från ett normalt angrepp där runt 15 skabbkvalster förekommer på människokroppen. Den kraftiga massan av skabbkvalster beror på det otillräckliga immunförsvaret vilket tillåter skabben att drastiskt föröka sig. Den kraftiga mängden av skabbkvalster på kroppen gör att smittrisken inte är begränsad till familjemedlemmar som vid normal skabb utan drabbar även vårdpersonal eller andra personer man haft någon form av kroppskontakt med.

Vid infektion av norsk skabb drabbas i första skedet vanligtvis fotsulorna, knän, armbågar, handflator och hårbottnen samt att händerna kan svullna upp och naglar kan bli missfärgade. Skadorna är kraftigt omfattande och kan liknas till blåsbildning som snabbt sprider sig. Vid norsk skabb finns det stor risk till att drabbas av ytterligare infektioner som bland annat Streptokock bakterier, då de skadade kroppsområdena är mer mottagliga till bakterier. Kraftig klåda som är det vanligaste symptomet vid skabb förekommer inte i samma utsträckning vid norsk skabb eller existerar inte alls hos vissa individer. 

Sidan senast uppdaterad 20151218.

Läkemedelsinformation

Tenutex® är ett receptfritt läkemedel som är verksamt mot skabb, huvudlöss och flatlöss. Tenutex® är en kutan emulsion som innehåller disulfiram/bensylbensoat. Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tenutex® vid behandling av flatlöss eller skabb. Vid behandling av skabb: Tvätta kroppen och torka väl. Massera sedan omsorgsfullt in hela kroppen utom huvudet med Tenutex®. Bara på spädbarn behöver även huvudet behandlas. Tvätta kroppen grundligt efter 1 dygn. Vid svåra fall upprepas behandlingen efter en vecka. Kontakt med ögonen skall undvikas. Tenutex® innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). Läs bipacksedeln noga före användning.